Umiłowanie tego, co piękne

Filokalia,
tom 1

W pierwszym tomie będzie można przeczytać teksty w dużej mierze poświęcone modlitwie Jezusowej i podstawowym ćwiczeniom ascetycznym. Pouczać nas będą m.in. św. Izajasz Anachoreta (mistrz czujności i uwagi), św. Diadoch z Fotyki (pierwszy autor, który wprost pisał o modlitwie Imieniem Jezus) czy św. Hezychiusz z Synaju (wielki czciciel Imienia Zbawiciela).

Z inicjatywy benedyktynów tynieckich

Pierwszy polski przekład Filokalii, antologii pism duchowych (IV–XVII w.) wydanej w Wenecji w 1782 r.

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli się wsparcia naszego projektu. Jesteśmy Wam wdzięczni, że podzielacie nasz pogląd, iż w dzisiejszych czasach udostępnianie pism Ojców jest jednym z najważniejszych zadań, które przed nami stoją. Projekt Filokalia wpisuje się szerzej w cały wysiłek naszego Wydawnictwa wydawania serii Źródła Monastyczne i popularyzowania dzieł Ojców i całej monastycznej Tradycji.

Szczególne podziękowania dla Dariusza Gocławskiego i Jacka Waksmundzkiego, za udzieloną pomoc przy wydaniu tego dzieła.

Ostatnie słowa kierujemy do tych wszystkich, którzy przyczynili się do powstania wydanego już tomu. Tłumaczowi, dr. Cezaremu Dobakowi, który podjął się niełatwego i wymagającego wyzwania, recenzentom wydawniczym: prof. Krystynie Bartol oraz o. prof. Rafałowi Zarzecznemu SJ za ich wnikliwe i fachowe uwagi. Dziękujemy również wszystkim konsultantom, redaktorom i korektorom, jak również tym, którzy na poszczególnych etapach realizacji projektu wspierali przekład i edycję Filokalii.

Umiłowanie tego, co piękne

Filokalia, tom 1

Święci Nikodem Hagioryta i Makary z Koryntu, układając Filokalię, w dużej mierze, wedle swej wiedzy, uporządkowali materiał w sposób chronologiczny.

Na temat każdego autora dodano w edycji weneckiej z 1782 r. noty, zawierające podstawowe informacje. Dziś wiemy dużo więcej na temat tekstów, które weszły w skład omawianej publikacji.

Autorzy wchodzący w skład pierwszego tomu:

Filokalia, tom 2

Filokalia, tom 3

Filokalia, tom 4

Filokalia, tom 5

Scroll to Top