Co wspierasz?

Powstanie książki to zawsze długi i mozolny proces. Opracowanie publikacji takiej jak Filokalia, jest procesem jeszcze bardziej żmudnym.

Aby książka mogła ukazać się w druku niezbędna jest wpierw staranna praca tłumacza. Filokalia jest antologią trudną w przekładzie: teksty w nią wchodzące powstały pomiędzy IV a XVII w. Możecie się domyślić jak bardzo język zmieniał się w ciągu tego długiego czasu (dla ilustracji: porównajcie sobie język polski z Kazań świętokrzyskich z polszczyzną, którą się dziś posługujecie). Tłumaczenie zatem wymaga czasu i spokoju, aby rzetelnie móc oddać w naszym języku to, co dawny autor zamierzał przekazać czytelnikom.

Drugim krokiem jest opracowanie komentarza i redakcja. Polski przekład Filokalii jest wyjątkowy także i pod tym względem, że w porównaniu z innymi przekładami współczesnymi zawiera całkiem sporo odniesień do innych tekstów, co pozwala śledzić nam zależności i bogactwo tradycji i kultury, w którym te teksty powstały. Należy też krótko wyjaśnić terminy trudne bądź miejsca niejasne. Wszystko to wymaga zarówno czasu jak i studium, które pozwoli uchwycić istotę problemu. Redaktor ma sprawić, aby tekst był napisany czytelną polszczyzną. Stąd i jego rola jest delikatna, jak i bardzo ważna.

Książkę czytają także recenzenci – specjaliści danego tematu, którzy mają pomóc zobiektywizować podjęte, często niełatwe, decyzje. 

Wreszcie moment składu i opracowania: praca korektora, projektanta grafiki i okładki, odpowiedzialnego za skład i wreszcie drukarza.

Jak sami widzicie wydać książkę nie jest łatwo. Od początku do samego końca całego procesu wydawniczego zaangażowanych jest wielu ludzi. Wasze wsparcie umożliwia im rzetelną i spokojną pracę. 

Dane do przelewu:

TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów
ul. Benedyktyńska 37
30-398 Kraków

PKO BP: 25 1020 2892 0000 5302 0581 1031

WAŻNE!!! W tytule przelewu prosimy wpisać: Darowizna na projekt FILOKALIA

Dane do przelewu zagranicznego:
Numer konta IBAN: PL 25 1020 2892 0000 5302 0581 1031
Nazwa banku: PKO BP S.A.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
SWIFT (BIC code): BPKOPLPW

Scroll to Top