Refleksje wokół komentarza Orygenesa do modlitwy „Ojcze nasz…” Konferencja ojca Szymona Hiżyckiego OSB

przez admin w dziale Filokalia

Orygenes to pisarz chrześcijański, żyjący na przełomie II i III w. (185–254). W Polsce jego dorobek wciąż nie jest dość dobrze znany, ale rola, którą ten autor odegrał, jest nie do przecenienia. Sposób, w jaki Orygenes komentował Pismo Święte, pozostawił wzór, do którego odwoływano się przez stulecia. Jego metoda, zwyczajowo zwana alegoryczną, prowadziła do wydobycia głębszego sensu każdego słowa Biblii. Lektura Pisma jednak nie jest tylko jakimś intelektualnym doświadczeniem, lecz świętą czynnością, przy której trzeba przywoływać Ducha Świętego.

Gdy Orygenes komentuje Modlitwę Pańską, nie szuka najpierw znaczenia jej poszczególnych słów, znanych z życia codziennego. Nie: najpierw zwraca się ku samej Biblii: co znaczy na jej kartach „Ojciec”? Co oznacza, że On jest „w niebie”? Pisarz ten żył Słowem Bożym. Lektura jego komentarzy jest wejściem w ten niezwykły świat Słowa.

Wprowadza nas do niego tyniecki opat, o. Szymon Hiżycki. Zachęcamy Was do wysłuchania konferencji o. Szymona i do zapoznania się z bogatą myślą aleksandryjskiego teologa sprzed blisko osiemnastu wieków.


Skomentuj

Wybór z I tomu „Filokalii”
Możesz pomóc
Darowizna na rzecz projektu FILOKALIA

Kwota: PLN

Dołącz do nas
Praktyka modlitwy Jezusowej

Zapisz się do newslettera

Dołącz do grona zadowolonych subskrybentów i ciesz się z wartościowych tekstów o modlitwie serca. Na bieżąco będziemy informować o postępie prac nad pierwszym przekładem FILOKALII. W nagrodę otrzymasz darmowe E-BOOKI :)