Potrzeba kontroli myśli

przez admin w dziale Filokalia

Nasz nauczyciel Jezus Chrystus, wiedząc, jak groźne są ataki zła, pełen litości dla rodzaju ludzkiego, stanowczo nakazał: Bądźcie gotowi w każdej porze, bo nie wiecie, o której godzinie przyjdzie złodziej (Mt 24,42n), by przyszedłszy, nie zastał was śpiących (Mk 13,36). A nadto: Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka (Łk 21,24). Trwaj zatem przy swym sercu i zważaj na zmysły. Jeśli zaś podtrzymujesz nieustanną pamięć o Bogu, schwytasz – zakradających się do niej – duchowych złodziei. Kto bowiem dokładnie bada swoje myśli, ten z łatwością rozpozna owych złodziei. Nie dopuści, by weszli i niepokoili umysł, czyniąc go roztargnionym i bezczynnym. Znając ich złość, może pozostać niewzruszonym, gdy będzie się modlił do Pana.

Proszę cię, byś nie przestawał strzec swego serca, dopóki żyjesz. Rolnik nie może pokładać nadziei w plonie, który jeszcze rośnie na polu. Do czasu, gdy nie zgromadzi go w swych spichlerzach, nie wie, co może się zdarzyć. Tak też nikt, dopóki ma oddech w sobie (Hi 27,3), nie powinien ustawać w czuwaniu nad myślami. Do ostatniego tchnienia nie wie, jaka choroba go spotka. Także jak długo żyje, nie może zaprzestać strzec swego serca. Zawsze natomiast powinien wołać do Boga, prosząc Go o pomoc i zmiłowanie.

Bacz na siebie samego, aby nic nie oddaliło cię od miłości Boga. Kontroluj swe serce i nie ulegaj zniechęceniu, mówiąc: „Jakże mogę go strzec, będąc grzesznym?” Gdy człowiek porzuca swe występki i zwraca się ku Bogu, przez nawrócenie odradza się i staje się nowym.

Pismo Święte, Starego i Nowego Testamentu, często mówi o straży serca. Najpierw psalmista Dawid woła: Synowie ludzcy, dokąd będziecie sercem ociężali? (Ps 4,3). A nadto: Serce ich jest próżne (Ps 5,10). O tych zaś, którzy snują próżne myśli, powiada: Rzekł bowiem w sercu swoim: Nigdy się nie zachwieję (Ps 10,6). A nadto: Mówi wszak w sercu swoim: Bóg zapomniał (Ps 10,11), i wiele innych tego rodzaju rzeczy. Mnich powinien zwracać uwagę na intencje Pisma. Musi też nieustannie trzymać się duchowej walki i zważać na ataki zła, by – niby sternik – wiedziony łaską, przeprawił się przez burzliwe fale i nie zboczył z właściwej drogi, wciąż zważając na siebie samego. Winien rozmawiać z Bogiem w ciszy swego serca, mając niewzruszonego ducha i niczym niezmącony umysł.

Należy pozbyć się z serca natłoku myśli, sprzeciwiając się im podczas modlitwy. Nie może być bowiem tak, że tylko ustami rozmawiamy z Bogiem, nasze serce zaś zajęte jest niestosownymi myślami. Stwórca nie przyjmuje od hezychasty modlitwy nieprzejrzystej i lekceważącej.

Pismo często wskazuje, iż powinniśmy strzec zmysłów duszy. Trzeba, by wola mnicha poddana była prawu Bożemu, a umysł kierował wszystkim, co podporządkowane jest jego władzy: wszelkimi poruszeniami duszy, szczególnie gniewem i pożądaniami – one bowiem podlegają rozumowi. Wówczas postępujemy cnotliwie i sprawiedliwie. Pragnienia bowiem kierujemy ku Bogu i Jego woli, gniew zaś – przeciw diabłu i grzechowi. Czego więc należy szukać? Wewnętrznego rozważania.

Gdy siedzisz w celi i do twego serca zakradną się bezwstydne myśli, bacznie opieraj się złu, tak, by nie zapanowało ono nad tobą. Staraj się pamiętać o Bogu, który zawsze na ciebie patrzy. Myśli twego serca są bowiem przed Nim odkryte. Powiedz więc swej duszy: „Jeśli lękasz się, by podobni do ciebie grzesznicy nie ujrzeli twoich występków, to o ileż bardziej powinnaś bać się Boga, który widzi wszystko?” Ze świadomości tej zrodzi się w duszy bojaźń Boża. Jeśli pozostaniesz z nią, będziesz niewzruszony pośród namiętności, jak powiedziano: Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon; na wieki nie będzie zachwiany ten, który mieszka w Jeruzalem (Ps 125,1). I we wszystkim, co czynisz, pamiętaj o Bogu, który widzi każdą twoją myśl, a nigdy nie zgrzeszysz. Jemu chwa­ła na wieki wieków. Amen.


św. Izajasz Pustelnik – fragment z książki „Filokalia. Teksty o modlitwie serca”


Skorzystaj z zestawu do modlitwy Jezusowejwejdź do naszej księgarni on-line


Skomentuj

Słuchaj
Wybór z I tomu „Filokalii”
Możesz pomóc
Darowizna na rzecz projektu FILOKALIA

Kwota: PLN

Dołącz do nas
Praktyka modlitwy Jezusowej

Zapisz się do newslettera

Dołącz do grona zadowolonych subskrybentów i ciesz się z wartościowych tekstów o modlitwie serca. Na bieżąco będziemy informować o postępie prac nad pierwszym przekładem FILOKALII. W nagrodę otrzymasz darmowe E-BOOKI :)