O WEWNĘTRZNYM POKOJU CIAŁA I DUSZY [CZ.4]

przez admin w dziale Filokalia

To wiara sprawia, że modlitwa staje się wzniosła. Bez niej moja modlitwa powróci do mojego łona (Ps 35,13).

Wiara – to niezachwiana stałość duszy, której nie mogą naruszyć żadne przeciwności losu.

Wierzącym nie jest ten, kto uważa, że Bóg może uczynić wszystko, ale kto ufa, że wszystko otrzyma.

Wiara sprawia to, czego się nie spodziewamy, o czym świad­czy przykład łotra.

Wiara rodzi się z trudu i prostoty serca. Trud buduje wiarę, prostota zaś czyni ją stałą.

Wiara jest matką hezychasty. Jeśli bowiem on by nie wierzył, jakże mógłby żyć w wewnętrznym pokoju?

Niektórzy spośród tych, którzy weszli na drogę wyciszenia, nieustannie mają przed sobą te słowa: Widzę zawsze Pana mego przede mną (Ps 16,8); inni: Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie (Łk 21,19); inni: Czuwajcie i módlcie się (Mt 26,41); inni: Przygotuj twoje dzieła na czas śmierci (Prz 24,27); a inni: Byłem uniżony, a On mnie wybawił (Ps 116,6); jeszcze inni: Cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić (Rz 8,18); inni zaś rozważali zawsze ten werset: Aby was nie porwał, a nie będzie nikogo, aby was wybawić (Ps 50,22). Wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko zwycięża i otrzymuje nagrodę (1 Kor 9,24).

Często jeden łyk ukazuje smak wina. Podobnie – jedno słowo hezychasty tym, którzy umieją smakować, objawia całe jego wewnętrzne działanie i stan ducha.

Niech oko twojej duszy nieustannie czuwa nad pychą, żadna pułapka bowiem nie jest bardziej zgubna.

Święty Apostoł mówi: Kto bowiem poznał myśl Pana (Rz 11,34). Ja zaś mówię: Kto poznał myśl człowieka, będącego hezychastą na ciele i duszy?

Bogactwo i obfitość stanowią potęgę króla; mocą hezychasty zaś jest siła modlitwy.


św. Jan Klimak – fragment z książki „Filokalia. Teksty o modlitwie serca”


Skorzystaj z zestawu do modlitwy Jezusowejwejdź do naszej księgarni on-line


Skomentuj

Słuchaj
Wybór z I tomu „Filokalii”
Możesz pomóc
Darowizna na rzecz projektu FILOKALIA

Kwota: PLN

Dołącz do nas
Praktyka modlitwy Jezusowej

Zapisz się do newslettera

Dołącz do grona zadowolonych subskrybentów i ciesz się z wartościowych tekstów o modlitwie serca. Na bieżąco będziemy informować o postępie prac nad pierwszym przekładem FILOKALII. W nagrodę otrzymasz darmowe E-BOOKI :)