MODLITWA JEST NAJWAŻNIEJSZA [CZ.5]

przez admin w dziale Filokalia

Ci którzy twierdzą, iż osiągnięcie doskonałości jest niemożliwe, wyrządzają duszy największą szkodę i to w trojaki sposób. Po pierwsze, wydają się wątpić w Pisma natchnione przez Boga. Po drugie, nie starając się osiągnąć najwyższego, doskonałego celu chrześcijaństwa, nie mogą podejmować właściwego trudu i starania, ani odczuwać głodu i pragnienia sprawiedliwości (Mt 5,6); polegają też jedynie na formach i zachowaniach zewnętrznych oraz jakichś nielicznych prawych czynach. W ten sposób zaś pozbawiają się bło­gosławionej nadziei na osiągnięcie doskonałości i całkowitego oczyszczenia z namiętności. Po trzecie, jeżeli sądzą, iż osiągnęli już szczyt, gdy doszli do kilku cnót i nie dążą do tego, co jest doskonałe, nie mogą w najmniejszym stopniu posiadać pokory, ubóstwa i skruchy serca. Usprawiedliwiając też siebie samych jakby już osiągnęli cel, nie dokonują codziennego postępu ani wzrostu.

Są tacy, którzy za niemożliwe uważają odzyskanie czystego serca (Ps 51,12), dokonujące się przez Ducha na znak nowego stwo­rzenia (2 Kor 5,17). Apostoł jednak określa ich otwarcie jako podobnych do ludzi, których nie uznano za godnych wejścia do ziemi obiecanej z racji niedowiarstwa. Ich ciała natomiast zostały rozrzucone na pustyni (Hbr 3,17). To, co wtedy – w sferze świata widzialnego – było ziemią obiecaną, teraz – w sposób ukryty – oznacza wyzwolenie od namiętności. Stanowi ono zaś, jak wskazał Apostoł, cel i kres wszystkich przykazań. Jest prawdziwą ziemią obiecaną i to ze względu na nią zostały opisane owe wydarzenia, jako zapowiedź i wzór rzeczy przyszłych. Ponadto święty Paweł, starając się umocnić uczniów, aby przypadkiem któregoś z nich nie ogarnęła myśl niedowiarstwa, mówi: Uważajcie, bracia, aby nie było w kimś z was przewrotnego serca niewiary, której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego (Hbr 3,12). Słowa „odstąpienie” użył nie w sensie „zaparcia się”, ale w znaczeniu „niewiary w Jego obietnice”. Mówiąc w sposób alegoryczny o zapowiedziach starotestamentalnych i przyrównując je z rzeczywistością, do­daje: Kim są ci, którzy, gdy usłyszeli, zbuntowali się? Czyż to nie wszyscy ci, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Na kogo to gniewał się przez czterdzieści lat? Czy nie na tych, którzy zgrzeszyli, a których trupy porozrzucał po pustyni? Którym to zaś złożył przysięgę, że nie wejdą do Jego odpoczynku, jeśli nie tym, którzy nie byli posłuszni? Widzimy zatem, iż nie mogli wejść z powodu niedowiarstwa (Hbr 3,16–19). I dodaje: Lękajmy się przeto, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do Jego odpoczynku, aby ktoś z was nie mniemał, iż jest jej pozbawiony. Albowiem i myśmy otrzymali dobrą nowinę, jak i tamci, lecz tamtym słowo usłyszane nie było pomocne, gdyż nie łączyli się przez wiarę z tymi, którzy je usłyszeli. Wchodzimy istotnie do odpoczynku my, którzy uwierzyliśmy (Hbr 4,1–3). I zaraz dodaje: Spieszmy się więc z wejściem do tego miejsca wypoczynku, aby nikt nie padł w ten sam rodzaj nieposłuszeństwa (Hbr 4,11). A jakiż to inny, prawdziwy „wypoczynek” może być dla chrześcijan, niż wyzwolenie od namiętności grzechu oraz pełne i czynne zamieszkanie Ducha dobrego w czystym sercu? W ten sposób Apostoł na nowo prowadził ich do wiary, mówiąc: Przystąpmy więc z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od zła świadomego (Hbr 10,22). I dalej: O ile bardziej krew Chrystusa oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu i prawdziwemu? (Hbr 9,14). Ze względu na zapowiedzianą w tych słowach, niezmierzoną dobroć Boga względem ludzi, przystoi więc, abyśmy wyznali to będąc wdzięcznymi sługami i uznali za prawdziwe i pewne wszystko, co zostało obiecane. Nawet jeśli z powodu opieszałości oraz braku woli nie oddaliśmy się raz na zawsze Temu, który nas stworzył, ani nie osiągnęliśmy wielkich i doskonałych postępów w cnocie, będziemy mogli znaleźć miłosierdzie w nagrodę za prawość i za stałość ducha oraz prawdziwą wiarę.


św. Makary Wielki – fragment z książki „Filokalia. Teksty o modlitwie serca”


Skorzystaj z zestawu do modlitwy Jezusowejwejdź do naszej księgarni on-line


Skomentuj

Wybór z I tomu „Filokalii”
Możesz pomóc
Darowizna na rzecz projektu FILOKALIA

Kwota: PLN

Dołącz do nas
Praktyka modlitwy Jezusowej

Zapisz się do newslettera

Dołącz do grona zadowolonych subskrybentów i ciesz się z wartościowych tekstów o modlitwie serca. Na bieżąco będziemy informować o postępie prac nad pierwszym przekładem FILOKALII. W nagrodę otrzymasz darmowe E-BOOKI :)