MODLITWA JEST NAJWAŻNIEJSZA [CZ.3]

przez admin w dziale Filokalia

Kto całkowicie oddaje się grzechowi, ten z rozkoszą i przy­jem­nością, jakby w sposób naturalny, ulega bezecnym namiętnościom przeciwnym naturze, takim jak: bezwstyd, nierząd, chciwość, nienawiść, oszustwo i inne przejawy zła. Kto natomiast jest chrześcijaninem, ten w prawdzie i doskonałości, z wielką radością i duchową rozkoszą, bez trudu i z łat­wością, w sposób jakby naturalny, zabiega o wszystkie cnoty i nadprzyrodzone owoce Ducha: o miłość, pokój, cierpliwość, wiarę, pokorę i cały – prawdziwie złoty – rodzaj cnót. Nie walczy już z namiętnościami zła, został bowiem całkowicie wyzwolony przez Pana. Od Ducha dobroci zaś przyjął do serca doskonały pokój i radość Chrystusa. Takim jest ten, kto przylgnął do Boga i stał się jednym duchem z Nim (1 Kor 6,17).

Ci, którzy są niedojrzali pod względem duchowym i nie mogą – w najwyższym stopniu – poświęcić się dziełu modlitwy, powinni podjąć się posługiwania braciom. Trzeba, by czynili to gorliwie, z wiarą i Bożą bojaźnią, uważając, że w ten sposób wypełniają przykazanie Boże i oddają się zajęciu duchowemu. Niech nie oczekują od ludzi wynagrodzenia, albo czci i podziękowania. Niech nie pozwalają sobie na żadne narzekanie, pychę, zanied­bania czy próżność, aby nie splamić ani nie zniweczyć tego dobrego dzieła. Niech starają się natomiast uczynić je miłym Bogu, wykonując je gorliwie, z bojaźnią i radością.

Pan zstąpił między ludzi z tak wielką miłością i dobrocią – o jak wielkie jest Boże miłosierdzie względem nas! – iż poniósł ofiarę po to, aby żaden dobry ludzki uczynek nie pozostał bez wynagrodzenia. Pragnie On wszystkich prowadzić od mniejszych do większych cnót. Nie chce nikogo pozbawić nagrody nawet za kubek czystej wody. Powiedział bowiem: Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody (Mt 10,42). I dalej: Wszystko, co uczyniliście jednemu z nich, Mnieście uczynili (Mt 25,40). Byle uczyniono to z miłości Boga, a nie dla chwały ludzkiej. Dodał bowiem: dlatego, że jest uczniem, to znaczy – z powodu czci i miłości dla Chrystusa. Pan zganił zaś tych, którzy czynią dobro na pokaz, stwierdzając w sposób stanowczy: Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę (Mt 6,3).


św. Makary Wielki – fragment z książki „Filokalia. Teksty o modlitwie serca”


Skorzystaj z zestawu do modlitwy Jezusowejwejdź do naszej księgarni on-line


Skomentuj

Słuchaj
Wybór z I tomu „Filokalii”
Możesz pomóc
Darowizna na rzecz projektu FILOKALIA

Kwota: PLN

Dołącz do nas
Praktyka modlitwy Jezusowej

Zapisz się do newslettera

Dołącz do grona zadowolonych subskrybentów i ciesz się z wartościowych tekstów o modlitwie serca. Na bieżąco będziemy informować o postępie prac nad pierwszym przekładem FILOKALII. W nagrodę otrzymasz darmowe E-BOOKI :)