Modlitwa jest najważniejsza [cz.1]

przez admin w dziale Filokalia

Najważniejszą rzeczą spośród wszystkich dobrych starań, a także szczytem właściwych dokonań jest wytrwałość w mo­dlitwie.

Dzięki niej zyskujemy również inne cnoty, albowiem Bóg, kiedy tylko Go przyzywamy, wyciąga ku nam swoją pomocną dłoń. Ci, którzy są tego godni, poprzez modlitwę dostępują duchowej mocy. Wznoszą się również do stanu świętości, umysłem zaś jednoczą się z Panem w niewysłowionej miłości. Powiedziano bowiem: Wlałeś w moje serce radość (Ps 4,8). Sam Pan zaś mówi: Królestwo Boże jest wewnątrz was (Łk 17,21). Fakt, że istnieje ono „wewnątrz”, cóż innego mógłby oznaczać jeśli nie to, że w sercach, które są tego godne, wyraźnie zaznacza się niebiańska radość Ducha?

Ci, którzy są godni, już na tym świecie – dzięki żywej wspólnocie Ducha – otrzymują zaczątek i zadatek radości, wesela i duchowej szczęśliwości, czego doznają wszyscy święci uczestniczący w światłości wiecznej królestwa Chrystusa. To właśnie, jak wiemy, ukazuje także święty Apostoł, mówiąc: On bowiem (Jezus Chrystus) pociesza nas w utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, którzy są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której sami doznajemy od Boga (2 Kor 1,4). Ale również: Moje serce i ciało rozradowały się w Bogu żywym (Ps 84,3); i: Dusza moja syci się niby sadłem i tłustością (Ps 63,6), oraz podobne wersety, mówiące o radości i o pełnym mocy pocieszeniu pochodzącym od Ducha.

Tak, jak dzieło modlitwy przewyższa inne, tak również ten, który jest w niej rozmiło­wany, musi wykazać więcej trudu i troski, aby niespostrzeżenie nie wkra­dło się zło. Albowiem szatan większymi pokusami atakuje tych, którzy zabiegają o większe dobro. Muszą więc oni wykazać wielką czujność i trzeźwość, aby każdego dnia trwając na modlitwie, ukazywali w życiu jej liczne skutki: miłość i pokorę, prostotę i dobroć, a nadto rozeznawanie dobra i zła. Będzie to wyrazem ich postępu i wzrastania w sprawach Bożych. Zachęci też, być może, innych do podobnej gorliwości.

Tenże Boży Apostoł, idąc za słowami Chrystusa, uczy, iż należy modlić się nieustannie (1 Tes 5,17) i że trzeba trwać na modlitwie (Rz 12,12). Pan powiedział: O ileż bardziej Bóg weźmie w obronę tych, którzy dniem i nocą wołają do Niego? (Łk 18,7), i: Czuwajcie i módlcie się (Mt 26,41). Należy więc modlić się zawsze i nigdy nie ustawać (Łk 18,1).

Kto trwa na modlitwie, a więc wybrał główne ludzkie działanie, powinien też podjąć zdecydowaną wewnętrzną walkę i niestrudzony wysiłek. Przeciwko wytrwałości staną bowiem liczne przeszkody stawiane przez zło: senność, zniechęcenie, ociężałość ciała, rozbieganie myśli, niestałość umysłu, wewnętrzne rozluźnienie i inne zasadzki szatana. Dojdą do tego ataki i napór złych duchów, które zawzięcie wal­czą przeciwko nam i rozbijają nas od wewnątrz. Przeszkadzają one, aby dusza mogła pozostawać w prawdzie, bez wytchnienia szukać Boga i do Niego się zbliżyć.

Ten, kto poświęca się modlitwie, powinien umacniać się podejmując wszelki wysiłek i czujność, cierpliwość i walkę duchową oraz trud ciała. Dzięki temu nie ustanie w swym dziele, nie pozwoli na błąkanie się myśli, ani też nie podda się zbytnio senności, zniechęceniu, niedbałości i bezładowi. Nie będzie używał nieuporządkowanych i niestosownych słów ani nawet nie pomyśli o nich. Nie zadowoli się jedynie tym, że długo trwa na modlitwie w postawie stojącej lub klęcząc, podczas gdy umysł błądzi gdzieś daleko.

Musi zatem przygotować się do pilnego, trzeźwego czuwania, przeciwstawiając się próżnym myślom, badając je i rozeznając, i pragnąc zawsze Pana. Jeżeli bowiem tego nie uczyni, nic nie stanie na przeszkodzie, aby niepostrzeżenie, w różny sposób, nie został wciągnięty przez zło lub by nie wynosił się wobec tych, którzy nie potrafią jeszcze wytrwać w modlitwie. Ulegając zaś tym podstępom zła, zniweczyłby swoje dobre działanie i oddałby je na własność demonowi.


św. Makary Wielki – fragment z książki „Filokalia. Teksty o modlitwie serca”


Skorzystaj z zestawu do modlitwy Jezusowejwejdź do naszej księgarni on-line


Skomentuj

Słuchaj
Wybór z I tomu „Filokalii”
Możesz pomóc
Darowizna na rzecz projektu FILOKALIA

Kwota: PLN

Dołącz do nas
Praktyka modlitwy Jezusowej

Zapisz się do newslettera

Dołącz do grona zadowolonych subskrybentów i ciesz się z wartościowych tekstów o modlitwie serca. Na bieżąco będziemy informować o postępie prac nad pierwszym przekładem FILOKALII. W nagrodę otrzymasz darmowe E-BOOKI :)