LIST O MODLITWIE [CZ.2]

przez admin w dziale Filokalia

Bez wątpienia, wpływ duchowy wywarty przez tę drugą myśl – tzn. zrodzona z niej nadzieja – łącząc się z pierwszą, będzie dla ciebie niby mocna łaska i podpora we wszystkich twoich dobrych czynach. Dzięki niej będziesz mógł się bezpiecznie wspinać na wysoką górę doskonałości i dojść do doskonałej miłości Boga. Na początku jednak będzie jeszcze dużo niedoskonałości w twoim sposobie działania, jak to zobaczymy w dalszym rozważaniu.

Jaki będzie bowiem owoc tego ogólnego spojrzenia na miłosierdzie i dobroć Boga, połączonego ze szczegółowym doświadczeniem przeżywanym przez ciebie, gdy – jak powie­działem – w zamian za długie lata twojego niedbalstwa przyjmuje on jeden akt czci tak krótkotrwały i mało znaczący, i okaże się, że jest z tego zadowolony?

Czyż nie wzbudzi to w twojej duszy żywego odruchu miłości względem Tego, który jest tak dobry i tak miłościwy dla ciebie? Użytek, jaki wówczas zrobisz z twej łaski nadziei, odsłoni ci to jasno, jeżeli posłużysz się nią tak, jak ci wskazałem. Skutki odczujesz w sobie w czasie modlitwy: bojaźń i poruszenie miłości, wywołane duchowym posługiwaniem się twoją łaską nadziei spowodują, że z twej duszy wytryśnie akt miłosnej czci ku Bogu, tej czci, która nie jest niczym innym jak połączeniem bojaźni z miłością wspartą na niezachwianej nadziei.

Moim zdaniem probierzem istnienia w twojej duszy takiego właśnie usposobienia będzie pobożność. Według św. Tomasza, Doktora, pobożność określa się jako skwapliwość woli ku wypełnianiu wszystkiego, co dotyczy służby Bożej. Niech więc każdy sam siebie bada i uważa z jaką skwapliwością jego wola przykłada się do obowiązku służby względem Boga. Ze swej strony św. Bernard zdaje się tę samą rzecz mieć na myśli, gdy mówi, abyśmy we wszystkim działali z rączością i radością. Czyż rączość bowiem nie jest owocem bojaźni, a radość owocem nadziei i pełnego miłości zaufania w miłosierdzie Boże?

Ale po cóż jeszcze nalegać? Zaiste, wolałbym mieć zasługę tego, kto się oddaje temu ćwiczeniu – choćby przez całe swoje życie nie wypełniał innych pokut niż te, które są przepisane przez Kościół Święty – aniżeli otrzymać nagrodę tych wszystkich, którzy od początku świata oddawali się umartwieniu, nie doświadczając tych uczuć, o których mówię. Zapewne, nie twierdzę, że w samym myśleniu o tych dwóch cnotach jest wielka zasługa, ale zasługa jest w akcie miłosnej adoracji, do której te cnoty są najlepszym przygotowaniem i pobudką. Mówię oczywiście o tym, co stanowi cząstkę i udział człowieka. Ten akt pełnego miłości uwielbienia ma swą pełną wartość sam przez się, bez dodawania doń innych praktyk takich jak posty, czuwania, noszenie włosiennicy i inne podobne pokuty. Sam przez się podoba on się Bogu wszechmogącemu i zasługuje na nagrodę. Bez niego żadna dusza nie ma wartości przed Bogiem, bo to od intensywności tego aktu zależy wielkość zasługi. Kto go doświadcza z większą siłą, ten ma większą zasługę, a kto przeżywa go słabiej, ma mniejszą. Inne ćwiczenia takie jak posty, czuwania itd. są pożyteczne tylko w tej mierze, w jakiej przyczyniają się do powstania tego uczucia czci i miłości. Jeżeli się zaś do tego nie przyczyniają, są bez wartości. Może zaś być, że bez ćwiczeń cielesnych akt ten rozwinie się dostatecznie; i faktycznie wiele jest takich dusz, które ten akt otrzymują i posiadają, a które nigdy nie posługiwały się ćwiczeniami cielesnymi.

Jeżeli się nad tym zatrzymuję, to dlatego, że pragnę, abyś umiał wszystkie rzeczy należycie oceniać według ich prawdziwej wartości: mniej ważne jako mniej ważne, a bardziej zasługujące na uwagę jako właśnie takie. Niewiedza jest przyczyną licznych i częstych błędów; i często się zdarza, że ludzie wyżej cenią i bardziej chwalą umartwienia cielesne, aniżeli duchową praktykę cnót i owo uwielbienie pełne miłości, o którym mówię.


Autor anonimowy – fragment z książki „Chmura niewiedzy”


Publikacje pomocnicze na temat modlitwy Jezusowejwejdź do naszej księgarni on-line


Skomentuj

Słuchaj
Wybór z I tomu „Filokalii”
Możesz pomóc
Darowizna na rzecz projektu FILOKALIA

Kwota: PLN

Dołącz do nas
Praktyka modlitwy Jezusowej

Zapisz się do newslettera

Dołącz do grona zadowolonych subskrybentów i ciesz się z wartościowych tekstów o modlitwie serca. Na bieżąco będziemy informować o postępie prac nad pierwszym przekładem FILOKALII. W nagrodę otrzymasz darmowe E-BOOKI :)