AUTORZY FILOKALII [CZ.8] – JAN Z KARPATOS

przez admin w dziale Filokalia

Cieszył się wielkim szacunkiem w tradycji ascetycznej, niekiedy okre­ślany jest jako „święty”. Jego żywot pozostaje jednak nieznany. Wia­domo jedynie, że był mnichem, następnie biskupem na niewielkiej wys­pie Karpatos, położonej na Morzu Śródziemnym między Kretą i Rodos. Utożsamia się go z Janem, który podpisał akta Soboru w Konstantynopolu z 680–681 roku.

Filokalia zamieszcza dwa pisma Jana z Karpatos, skierowane „do mni­chów z Indii”: zbiór myśli i rad, pt. Sto rozdziałów zachęt, oraz długi list, zatytułowany Pocieszenie napisane na prośbę mnichów z Indii. Treść i charakter obu utworów pozwalają datować ich powstanie na okres między V a VIII wiekiem.

Autor zachęca w nich do wytrwania, nadziei, podnoszenia się z grzechów oraz oczyszczania się z wad. Wskazuje też na wartość i skuteczność ciągłej modlitwy.

Jan z Karpatos tworzył w duchu nauki Ewagriusza z Pontu i Maksyma Wyznawcy, bliski też jest autorom synajskim. Przypominał o straży umysłu i wewnętrznej walce. Jego pisma jednak, mające charakter dydaktyczny, nie wznoszą się do poziomu późniejszej mistyki bizantyńskiej. Są natomiast cennym świadectwem ascezy monastycznej.


ks. Józef Naumowicz (notka biograficzna z wyboru tekstów z Filokalii)


Skomentuj

Wybór z I tomu „Filokalii”
Możesz pomóc
Darowizna na rzecz projektu FILOKALIA

Kwota: PLN

Dołącz do nas
Praktyka modlitwy Jezusowej

Zapisz się do newslettera

Dołącz do grona zadowolonych subskrybentów i ciesz się z wartościowych tekstów o modlitwie serca. Na bieżąco będziemy informować o postępie prac nad pierwszym przekładem FILOKALII. W nagrodę otrzymasz darmowe E-BOOKI :)