AUTORZY FILOKALII [CZ.6] – św. Marek Eremita

przez admin w dziale Filokalia

Ważny wczesnochrześcijański autor ascetyczny, który pozostawił po sobie szereg traktatów. O jego życiu jednak nie wiadomo nic pewnego. Identyfikuje się go z Markiem, który był przełożonym klasztoru w Ancyrze w Azji Mniejszej w pierwszej połowie V wieku, później zaś – eremitą na Pustyni Judzkiej.

Filokalia zawiera trzy pisma Marka. Pierwsze dwa: O prawie duchowym i O tych, którzy sądzą, że z uczynków będą usprawiedliwieni początkowo tworzyły jeden traktat. W ślad za św. Pawłem głoszą, że królestwo niebieskie jest darem, a nie nagrodą za uczynki. Zbawienie stanowi łaskę. Autor podkreśla zarazem konieczność zachowywania przykazań. Dobre czyny i asceza nie wystarczają do wypełnienia prawa duchowego, są jednak źródłem pokory, wiodącej do miłosierdzia Pana.

List do mnicha Mikołaja wskazuje, że główną zasadą życia chrześcijań­skiego jest postawa wdzięczności wobec Boga. Wszystko otrzymaliśmy od Stwórcy jako łaskę, nasze życie winno więc być nieustannym dzięk­czynieniem. Zapomnienie o Bożej dobroci lub niedbałość w pamię­taniu o niej, są źródłem duchowego zła.

W ascetycznych pismach Marka Eremity pojawiają się też tradycyjne te­maty duchowości monastycznej: pamięć o Bogu, walka z myślami, czys­ta modlitwa, a więc pozbawiona rozproszeń, identyfikowana praktycz­nie z miłością Boga.

Marek Mnich cieszył się popularnością. Cytują go: Hezychiusz i Grze­gorz z Synaju, Symeon Nowy Teolog i Kalikst Patriarcha. Na Zachodzie jego pisma zgłębiali protestanci, chętnie czytano je również w nowicjatach jezuickich.


ks. Józef Naumowicz (notka biograficzna z wyboru tekstów z Filokalii)


Skomentuj

Słuchaj
Wybór z I tomu „Filokalii”
Możesz pomóc
Darowizna na rzecz projektu FILOKALIA

Kwota: PLN

Dołącz do nas
Praktyka modlitwy Jezusowej

Zapisz się do newslettera

Dołącz do grona zadowolonych subskrybentów i ciesz się z wartościowych tekstów o modlitwie serca. Na bieżąco będziemy informować o postępie prac nad pierwszym przekładem FILOKALII. W nagrodę otrzymasz darmowe E-BOOKI :)