AUTORZY FILOKALII [CZ.2] – św. Bazyli Wielki

przez admin w dziale Filokalia

Jeden z wielkich doktorów Kościoła Wschodniego. Zasłynął jako wybitny teolog, twórca liturgii, organizator życia kościelnego. Zdobył znakomite wykształcenie, po czym wiódł życie ascetyczne w pustelni w Poncie niedaleko Morza Czarnego. Został kapłanem, a następnie biskupem w Cezarei Kapadockiej.

Odegrał przełomową rolę w rozwoju życia monastycznego. Stworzył teologiczne i organizacyjne podstawy cenobityzmu, którego dominującym elementem nie jest indywidualna asceza, ale życie wspólnotowe, łączące modlitwę liturgiczną, pracę i miłość bliźniego.

Jedną z głównych zasad duchowości bazyliańskiej określającej stosunek wierzącego do Stwórcy, stanowi nieustanna pamięć o Bogu. Nie polega ona na stałym myśleniu o Nim (chociaż tego nie wyklucza), ani też – jak w późniejszej duchowości bizantyńskiej – na recytowaniu krótkich wezwań, powtarzanych dla podtrzymywania tej pamięci. Stanowi nieustanne przeżywanie obecności Stwórcy, który wciąż na nas patrzy, jest przed nami, a także w nas. To z kolei pozwala osiągnąć wewnętrzne skupienie i pokój oraz kierować wszystkie myśli, słowa i czyny ku Bogu.

W swej treści „pamięć” ta ma być przede wszystkim aktem wdzięczności wobec Stwórcy. Można ją wyrażać każdym działaniem, zarówno poprzez modlitwę jak i inne zajęcia. W świecie naznaczonym zapomnieniem o Bogu, chrześcijanin żyje bowiem pamięcią o Nim.

Tak rozumianą nieustanną modlitwę, Bazyli wprowadził w krąg spraw dostępnych ludziom żyjącym w każdych warunkach. Idea ta, rozwijana przez następnych autorów, stała się podstawą modlitwy Jezusowej.

Pisma kapadockiego autora nie weszły w skład Filokalii, do której włączono przede wszystkich teksty eremitów i hezychastów. Autorzy zamieszczeni w antologii często jednak powołują się na biskupa Cezarei, widząc w nim głównego ojca duchowego. Jego „Reguły monastyczne” (Reguły moralne, Reguły dłuższe i Reguły krótsze) należą do kanonu lektur duchowych na Wschodzie.


ks. Józef Naumowicz (notka biograficzna z wyboru tekstów z Filokalii)


Skomentuj

Słuchaj
Wybór z I tomu „Filokalii”
Możesz pomóc
Darowizna na rzecz projektu FILOKALIA

Kwota: PLN

Dołącz do nas
Praktyka modlitwy Jezusowej

Zapisz się do newslettera

Dołącz do grona zadowolonych subskrybentów i ciesz się z wartościowych tekstów o modlitwie serca. Na bieżąco będziemy informować o postępie prac nad pierwszym przekładem FILOKALII. W nagrodę otrzymasz darmowe E-BOOKI :)