Autorzy Filokalii [cz.1] – PSEUDO-ANTONI EGIPSKI

przez admin w dziale Filokalia

Filokalię otwiera zbiór wskazań i pouczeń przypisanych św. Antoniemu (ok. 250–356), pierwszemu wielkiemu pustelnikowi egipskiemu.

Przez ponad 70 lat wiódł on życie ascetyczne w Egipcie. Gromadzili się przy nim uczniowie, a jego oddziaływanie nie ograniczało się jedynie do okolicznej pustyni. Pełen heroicznej ascezy, przez wieki był wzorem życia pustelniczego w świecie chrześcijańskim.

Zachowane pod imieniem św. Antoniego Pouczenia o moralnym życiu i uczciwym postępowaniu, nie pochodzą jednak od niego. Powstały, być może, w V lub VI wieku i stanowią przeróbkę wcześniejszych zbiorów myśli filozofów stoickich i neopitagorejskich. Nie pojawiają się w nich cytaty biblijne ani określenie „chrześcijanin”. Nie rozwijają one – istotnej dla Filokalii – problematyki modlitwy.

Mówią o doskonałości ludzkiej, polegającej na życiu zgodnym z zasadami rozumu. Głoszą konieczność panowania nad namiętnościami i poddania ich kontroli umysłu. Ponieważ wszystko pochodzi z woli Opatrzności, jedyną postawą „rozumną” jest przyjąć ją z wdzięcznością.

Zasady te, zaadaptowane na użytek mnichów, przedstawiają to, co Ojcowie nazwali „filozofią praktyczną” (lub „życiem aktywnym” – bíos praktikós). Oznacza ona pierwszy etap życia ascetycznego, polegający na spełnianiu przykazań, walce z namiętnościami i rozwijaniu moralnych sprawności, zwanych cnotami.

Dzieło to, przypisane św. Antoniemu, Nikodem Hagioryta zamieścił na czele swej antologii. Podobnie podaje je wersja Filokalii cerkiewno-słowiańska i rosyjska oraz jej współczesne przekłady.


ks. Józef Naumowicz (notka biograficzna z wyboru tekstów z Filokalii)


Skomentuj

Słuchaj
Wybór z I tomu „Filokalii”
Możesz pomóc
Darowizna na rzecz projektu FILOKALIA

Kwota: PLN

Dołącz do nas
Praktyka modlitwy Jezusowej

Zapisz się do newslettera

Dołącz do grona zadowolonych subskrybentów i ciesz się z wartościowych tekstów o modlitwie serca. Na bieżąco będziemy informować o postępie prac nad pierwszym przekładem FILOKALII. W nagrodę otrzymasz darmowe E-BOOKI :)