ASCEZA CIAŁA, DUCHOWA WALKA I MODLITWA [CZ.2]

przez admin w dziale Filokalia

Ukryty charakter ma walka, którą – za pośrednictwem myśli – duchy zła wiodą przeciw duszy. Ze względu na to, iż dusza jest niecielesna, owe złośliwe moce, stosownie do jej natury, atakują ją w sposób niewidzialny. W walce tej jednak można zobaczyć oręż, ustawienie szyków, zwodnicze podstępy, podjazdy i starcia, zwycięstwa i przegrane po obu stronach. Brakuje tylko jednej rzeczy względem wojny materialnej: ustalenia momentu walki. Wojna widzialna zna bowiem także czas, potrzebny do ustawienia szyków. Ta natomiast, bez ostrzeżenia, nagle rzuca główne oddziały w sam środek serca i zadaje śmierć duszy poprzez grzech.

Dlaczego i w jakim celu ma miejsce to zmaganie i walka przeciw nam? Dzieje się tak, abyśmy nie mogli spełnić woli Bożej, o którą się modlimy, mówiąc: Bądź wola Twoja (Mt 6,10), a więc, byśmy nie przestrzegali przykazań Bożych. Jeżeli jednak ktoś, stosując czujność i uwagę, z pomocą Pana zachowuje swój umysł od błędu, ten dokładnie dostrzeże podstępy złośliwych mocy i zauważy ich ataki, jakich dokonują za pośrednictwem wyobraźni. Dochodzi się do tego w wyniku długiego doświadczenia. Dlatego też Bóg, by przeciwstawić się występnym demonom – zna bowiem z góry ich zamiary – ustanowił przykazania, grożąc tym, którzy je przekraczają.

Kiedy osiągniemy pewien stan wstrzemięźliwości, a więc powstrzymania się od jawnych grzechów, dokonujących się za pośrednictwem pięciu zmysłów, wówczas będziemy też mogli strzec serca wraz z Jezusem i otrzymać Jego światłość. Gorącym pragnieniem, doświadczymy też w umyśle Jego dobroci.

Z tego właśnie powodu otrzymaliśmy wezwanie do oczyszczenia swego wnętrza. Kiedy bowiem chmury zła opuszczą przestrzeń serca i zostaną rozproszone przez nieustanną uwagę – w czystości, niby na pogodnym niebie, możemy ujrzeć Jezusa, słońce sprawiedliwości. Dostrzeżemy także, w jakiej mierze w naszym umyśle jaśnieją formy Jego wielkości. Nie objawiają się one bowiem wszystkim, lecz jedynie tym, którzy oczyszczają swój umysł.

Tak więc, każdego dnia powinniśmy zachowywać siebie takimi, jakimi winniśmy być, by móc stanąć przed Bogiem. Prorok Ozeasz mówi bowiem: Strzeż pilnie miłości i prawa, i przybliżaj się do twego Boga (Oz 12,7). Malachiasz zaś głosi w imieniu Boga: Syn czci ojca, a sługa swego pana. Lecz skoro Ja jestem Ojcem, gdzież jest cześć moja, a skoro Ja jestem Panem, gdzież szacunek dla Mnie? – mówi Pan Wszechmocny (Ml 1,6). Także Apostoł poleca: Oczyśćmy się z wszelkich brudów ciała i ducha (2 Kor 7,1). Podobnie Mądrość: Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źrodło (Prz 4,23). Sam Pan nasz Jezus Chrystus mówi: Oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta (Mt 23,26).

Ze wszystkich sił trzymajmy się Chrystusa, ze względu na tych, którzy ustawicznie usiłują zabrać Go z duszy. Dbajmy, aby Jezus nie odsunął się od natłoku myśli w naszym sercu (J 5,13). Nie jest zaś możliwe trzymać się Go z wszystkich sił, jeśli dusza nie dołoży trudu.

Rozważajmy Jego życie w ciele, abyśmy nasze wiedli w pokorze. Trzymajmy się też Jego Męki, byśmy mogli znieść utrapienia, starając się Go naśladować. I skosztujmy Jego niewymownego miłosierdzia, które kazało Mu zstąpić na ziemię ze względu na nas. Gdy dusza dozna Jego słodyczy, wówczas zobaczy, jak dobry jest Pan (Ps 34,9). I we wszystkim, albo przede wszystkim bez wahania wierzmy w to, co mówi. Każdego dnia przyjmijmy to, co zsyła nam Jego Opatrzność. I cokolwiek nam ona przynosi, przyjmijmy z dziękczynieniem, radośnie i ochoczo. Przez to nauczymy się patrzeć jedynie na Boga, który rządzi światem według zasad swej mądrości. Gdy wszystko to uczynimy, wówczas nie będziemy daleko od Boga, przyjmując, że pobożność jest doskonałością wciąż nie spełnioną, jak powiedział jeden z ludzi noszących Boga i doskonałych w duchu.


św. Filoteusz z Synaju – fragment z książki „Filokalia. Teksty o modlitwie serca”


Skorzystaj z zestawu do modlitwy Jezusowejwejdź do naszej księgarni on-line


Skomentuj

Wybór z I tomu „Filokalii”
Możesz pomóc
Darowizna na rzecz projektu FILOKALIA

Kwota: PLN

Dołącz do nas
Praktyka modlitwy Jezusowej

Zapisz się do newslettera

Dołącz do grona zadowolonych subskrybentów i ciesz się z wartościowych tekstów o modlitwie serca. Na bieżąco będziemy informować o postępie prac nad pierwszym przekładem FILOKALII. W nagrodę otrzymasz darmowe E-BOOKI :)