Viewing posts from : Lipiec 2016
modlitwa_misterium_ciszy

Modlitwa – misterium ciszy

przez admin w dziale Filokalia

Sprawować modlitwę. Określenie jest dziwne, bo sugeruje wyko­nywanie jakiejś czynności, osiąganie efektu. Wykonywanie lub two­rzenie. Stajemy wobec starej pokusy zachodniego myślenia kontem­placyjnego, które symbolizuje kuglarz z Notre Dame. Historia jest o tyle poruszająca, bo pokazuje, że Bóg zwraca niewiele uwagi na to, co się robi, bo patrzy na serce, a nie na uczynki. Dlatego trze­ba […]

więcej
szkola_sluchania

Szkoła słuchania

przez admin w dziale Filokalia

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni jest pierwszym z tych wie­lu nawiedzeń w czasie ziemskiego życia domu Ojca przez Syna Boże­go, zanim sam stał się tą Najwyższą Świątynią obecności Bożej na zie­mi. W Ewangelii wydaje się, że Jezus nigdy nie traktuje świątyni ja­ko miejsca modlitwy, a raczej jako miejsce słowa – miejsce, gdzie po­winno się słuchać. […]

więcej
wyciszenie_beznamietnosc

Żywe obcowanie z Bogiem dokonuje się w stanie wyciszenia, wiodącym ku beznamiętności

przez admin w dziale Filokalia

W kim zaczęły pojawiać się owe mimowolne dążenia ku wnętrzu i zachwycenia Bogiem, a zwłaszcza w kim pojawiło się całkowite oddanie się Bogu i nieustanna modlitwa, ten jest przygotowany i zdol­ny do wkroczenia w stan wyciszenia (sostojanie bezmołwia). Tylko taki człowiek jest w stanie podjąć ten czyn i praktykować go owo­cnie. Niepodobna utrzymać takiego człowieka […]

więcej
wtepowanie-ku-bogu

Wstępowanie ku Bogu

przez admin w dziale Filokalia

Wstępowanie umysłu ku Bogu czy też dążenie ku Niemu, kształ­tuje się w miarę umocnienia się praktyk wewnętrznych. W nich rodzi się jako ziarno, dojrzewa w nich, jak w glebie. Chroniąc to, co wewnętrzne, po to, by szybciej obudzić dążenie do Boga, należy:

więcej
nowe-zycie

Utrzymywanie ciała zgodnie z duchem nowego życia

przez admin w dziale Filokalia

Cechą charakterystyczną jest tu ograniczenie potrzeb ciała (stie­snienie płoti). Ograniczenie potrzeb ciała polega na tym, by nie za­spokajać jego pożądliwości ani nie czynić niczego, czym mogłoby się rozkoszować. Ani jedzenia, ani picia, ani snu, ani ruchu, ani pa­trze­nia, ani słuchania, ani wrażeń innych zmysłów nie powinno się przyj­mować tak, jakby stanowiły jakieś dobro, ale raczej […]

więcej
Wybór z I tomu „Filokalii”
Możesz pomóc
Darowizna na rzecz projektu FILOKALIA

Kwota: PLN

Dołącz do nas
Praktyka modlitwy Jezusowej

Zapisz się do newslettera

Dołącz do grona zadowolonych subskrybentów i ciesz się z wartościowych tekstów o modlitwie serca. Na bieżąco będziemy informować o postępie prac nad pierwszym przekładem FILOKALII. W nagrodę otrzymasz darmowe E-BOOKI :)