Viewing posts from : Lipiec 2016
modlitwa_serca_4

MODLITWA SERCA [CZ.4] – moje ciało

przez admin w dziale Filokalia

Często spotykamy się z pokusą, aby „modlitwę serca” interpreto­wać w sposób symboliczny. Kiedy mówimy o sercu, próbujemy trak­tować je jako obrazowe określenie wnętrza – rzeczywistości du­cho­wej. Jest to fałszywe. Wszystkie poruszenia serca, które są ostoją na­szej zażyłości z Ojcem, są poruszeniami związanymi z naszą cielesno­ścią. Z doświadczenia wiemy – czasami kosztem własnego zdrowia – że […]

więcej
modlitwa_serca_3

MODLITWA SERCA [CZ.3] Oczyszczenie osobowości przez serce

przez admin w dziale Filokalia

Nie potrzeba dużego doświadczenia życiowego, a jeszcze mniej w życiu duchowym, żeby stwierdzić, że jesteśmy więźniami tego świa­ta, prawie nieograniczonego w swym chaosie – grzechu, niezrów­noważenia emocjonalnego, otwartych ran, niezdrowych zwycza­jów itd. Wszystko to sprawia, że nasze serce jest zbrukane.

więcej
patrzec_sercem

MODLITWA SERCA [CZ.2] Patrzeć sercem

przez admin w dziale Filokalia

Jaką zamierzamy pójść ścieżką, żeby zaprowadziła nas na spotka­nie z Bogiem, do którego dążymy? Jakim środkiem dysponujemy, aby to osiągnąć? Czy jest to może inteligencja, łatwość uczenia się, czy rozum? Posłuchajmy odpowiedzi Jezusa: Wysławiam Cię, Oj­cze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropny­mi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż […]

więcej
poczatki_monastycyzmu

POWRÓT DO POCZĄTKÓW…

przez admin w dziale Filokalia

Siedemnaście lat temu nasze wydawnictwo w ramach serii „Źródła monastyczne” opublikowało dwa tomy historii życia mniszego pióra francuskiego benedyktyna, o. Vincenta Desprez: „Początki monastycyzmu”. O. Desprez, mnich najstarszego europejskiego klasztoru w Ligugé, w tymże opactwie przez lata wygłaszał wykłady poświęcone dziejom życia mniszego, kreśląc nowicjuszom kontekst bardzo szeroki: opis rozwoju tego nurtu życia konsekrowanego rozpoczyna […]

więcej
modlitwa_serca_1

Modlitwa serca [cz.1] Abba, święć się Imię Twoje

przez admin w dziale Filokalia

Poprosiłeś mnie, abym powiedział ci o modlitwie serca. O to sa­mo poproszono mnie kilka lat temu, lecz wtedy odmówiłem, bo nie chciałem zabierać głosu na nie dość mi znany temat. Z upływem czasu nabrałem pewnego doświadczenia na podstawie obserwa­cji modlitwy innych i dzięki osobistym odkryciom poczynionym na drodze do naszego Pana. Dlatego przekażę ci niektóre […]

więcej
modlitwa_misterium_ciszy

Modlitwa – misterium ciszy

przez admin w dziale Filokalia

Sprawować modlitwę. Określenie jest dziwne, bo sugeruje wyko­nywanie jakiejś czynności, osiąganie efektu. Wykonywanie lub two­rzenie. Stajemy wobec starej pokusy zachodniego myślenia kontem­placyjnego, które symbolizuje kuglarz z Notre Dame. Historia jest o tyle poruszająca, bo pokazuje, że Bóg zwraca niewiele uwagi na to, co się robi, bo patrzy na serce, a nie na uczynki. Dlatego trze­ba […]

więcej
szkola_sluchania

Szkoła słuchania

przez admin w dziale Filokalia

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni jest pierwszym z tych wie­lu nawiedzeń w czasie ziemskiego życia domu Ojca przez Syna Boże­go, zanim sam stał się tą Najwyższą Świątynią obecności Bożej na zie­mi. W Ewangelii wydaje się, że Jezus nigdy nie traktuje świątyni ja­ko miejsca modlitwy, a raczej jako miejsce słowa – miejsce, gdzie po­winno się słuchać. […]

więcej
Słuchaj
Wybór z I tomu „Filokalii”
Możesz pomóc
Darowizna na rzecz projektu FILOKALIA

Kwota: PLN

Dołącz do nas
Praktyka modlitwy Jezusowej

Zapisz się do newslettera

Dołącz do grona zadowolonych subskrybentów i ciesz się z wartościowych tekstów o modlitwie serca. Na bieżąco będziemy informować o postępie prac nad pierwszym przekładem FILOKALII. W nagrodę otrzymasz darmowe E-BOOKI :)