Viewing posts from : Czerwiec 2016
ksztaltowanie-serca

Kształtowanie serca

przez admin w dziale Filokalia

Ukształtowanie serca oznacza wyrobienie w nim smaku do rze­czy świętych, Boskich, duchowych, aby obcując z nimi, czuło się jak­by w swoim żywiole, znajdowało w tym słodycz, szczęście, a wobec pozostałych spraw zachowywało obojętność, nie gustowało w nich, a nawet więcej – żywiło do nich odrazę. W sercu skupia się cała duchowa aktywność człowieka: w sercu […]

więcej
cwiczenia-teofan-rekluz-3

Ćwiczenia w kształtowaniu woli z ukierunkowaniem na pobudzenie ducha

przez admin w dziale Filokalia

Kształtowanie woli polega na utrwaleniu się w niej dobrych skłonności, czyli cnót: pokory, cichości, cierpliwości, wstrzemięźliwo­ści, ustępliwości, uczynności itd. – tak by cnoty te stopiwszy się lub zrósłszy z nią, stanowiły jakby jej naturę i aby wola, gdy coś ze­chce przedsięwziąć, działała pobudzona przez nie i w ich duchu, czy­li tak, by cnoty stały się […]

więcej
cwiczenia-teofan-rekluz

Ćwiczenia kształtujące umysł i jednocześnie rozgrzewające życie duchowe

przez admin w dziale Filokalia

Chrześcijańskie kształtowanie rozumu jest tak głębokim utrwa­laniem w nim wszystkich prawd wiary, aby stanowiły jego isto­tę albo by „składał się” wyłącznie z nich, tak by zaczynając o czymś rozważać, osądzał i weryfikował według nich wszystko, co poznał, i nie mógł bez nich uczynić nawet małego kroku. Apostoł określa to jako trzymanie się wzoru zbawiennych słów […]

więcej
cwiczenia-duchowe-i-fizyczne

Ćwiczenia, które sprzyjają umocnieniu duchowych i cielesnych władz człowieka w dobru

przez admin w dziale Filokalia

W ten sposób, dzięki łasce, życie wewnętrzne będzie w duchu roz­palać się i płonąć. Ze względu na gorliwość i pilność człowieka od­dającego się Bogu, łaska będzie go nawiedzać i coraz bardziej prze­nikać uświęcającą mocą, czyli – inaczej mówiąc – czynić go swo­im. Nie powinno się zresztą i nie wolno na tym poprzestawać. Jest to dopiero […]

więcej
kubki-z-cytatami-z-ojcow-pustyni

Cisza jest pełnią słowa… nowa seria kubków z cytatami z Ojców Pustyni

przez admin w dziale Filokalia

W ofercie naszego wydawnictwa pojawiły się nowe kubki z cytatami. Wielu z Was z pewnością znane są te, z których nasi Czytelnicy popijają herbatę lub kawę już od dłuższego czasu: kubki z fragmentami Reguły św. Benedykta lub ze słowami ojca Leona Knabita. Wiemy, że cenicie sobie tę formę przekazu ważnych (a niejednokrotnie zwyczajnie poprawiających humor) […]

więcej
widzenie-innego-swiata

Widzenie innego świata

przez admin w dziale Filokalia

„Staraj się wejść do świątyni znajdującej się wewnątrz ciebie, a ujrzysz świątynię niebiańską” – powiada św. Izaak Syryjczyk. I rze­czy­wiście – ten, kto wstąpił do wewnątrz siebie, dostrzega pewien in­ny świat, podobny do nieogarnionej świątyni, niewidzialny i nie­wy­o­bra­żalny, lecz pozostawiający ślad w świadomości, w której czło­wiek po­strzega nie siebie i nie to, co się w […]

więcej
przebywanie-wewnatrz-siebie

Przebywanie wewnątrz siebie

przez admin w dziale Filokalia

Kiedy kura, znalazłszy ziarno, daje znać o tym swoim pisklętom, wtedy one wszystkie, gdziekolwiek by się nie znajdowały, lecą do niej i gromadzą się, kierując dzioby do tego punktu, który wskazu­je jej dziób. Tak samo się dzieje, kiedy Boska łaska oddziałuje na czło­wieka w jego sercu: wtedy jego duch przenika tam swoją świado­mością, a za […]

więcej
Słuchaj
Wybór z I tomu „Filokalii”
Możesz pomóc
Darowizna na rzecz projektu FILOKALIA

Kwota: PLN

Dołącz do nas
Praktyka modlitwy Jezusowej

Zapisz się do newslettera

Dołącz do grona zadowolonych subskrybentów i ciesz się z wartościowych tekstów o modlitwie serca. Na bieżąco będziemy informować o postępie prac nad pierwszym przekładem FILOKALII. W nagrodę otrzymasz darmowe E-BOOKI :)