Viewing posts from : Listopad 2015
modlitwa-serca-jako-duchowa-liturgia-2

MODLITWA SERCA JAKO DUCHOWA LITURGIA [CZ.2]

przez admin w dziale Filokalia

Początkiem modlitwy umysłu jest działanie. Następnie przychodzą oczyszczająca moc Ducha oraz mistyczny kult spełniany przez umysł. Podobnie początkiem wyciszenia jest skupienie wolne od trosk, stanem środkowym zaś – oświe­cająca moc i kontemplacja. Krańcem jest ekstaza, porwanie umysłu ku Bogu.

więcej
modlitwa-serca-jako-duchowa-liturgia-1

Modlitwa serca jako duchowa liturgia [cz.1]

przez admin w dziale Filokalia

Jeśli w sercu wolnym od wszelkich myśli działa Duch Święty, staje się ono, jeszcze przed przyszłym życiem, prawdziwą świątynią. Wszystko bowiem dokonuje się w nim i wyraża według Ducha. Kto jeszcze tego nie osiągnął, dzięki innym cnotom może być dobrym kamieniem do budowy świątyni Bożej. Nie jest jednak świątynią Ducha, ani Jego kapłanem.

więcej
ewagriusz-z-pontu-pisma-opracowania

Ewagriusz z Pontu – pisma i opracowania

przez admin w dziale Filokalia

Wśród egipskich Ojców Pustyni szczególne miejsce zajmuje Ewagriusz (345–399), mnich rodem z Pontu (dzisiejsza północna Turcja), który kształcił się pod okiem św. Bazylego Wielkiego i św. Grzegorza z Nazjanzu; służył jako lektor w Neocezarei, potem jako diakon w Konstantynopolu, a wskutek miłosnych zawirowań musiał uciekać do Jerozolimy, gdzie trafił pod opiekę Melanii Starszej i Rufina. […]

więcej
etapy-zycia-duchowego-2

ETAPY ŻYCIA DUCHOWEGO [CZ.2]

przez admin w dziale Filokalia

Ktoś może oddawać się zawsze modlitwie, gdy w wielkim spokoju i pobożności skupia swoje myśli pod przewodnictwem rozumu, gdy wnika w głębokości Boga, starając się tam dostąpić słodyczy kontemplacji. Kiedy jednak zabraknie duchowego wyciszenia, staje się to niemożliwe. By osiągnąć ciągłą modlitwę, siły duchowe – poprzez poznanie – muszą dojść do pokoju.

więcej
etapy-zycia-duchowego-1

Etapy życia duchowego [cz.1]

przez admin w dziale Filokalia

Powściągliwość, post i duchowa walka hamują skłonności i niesforność ciała. Czytanie Pisma Świętego łagodzi zapalczywość duszy i wzburzenie umysłu. Nieustanna modlitwa przynosi ukojenie, skrucha zaś raduje niby balsam. Nic tak nie tworzy więzi człowieka z Bogiem, jak czysta i duchowa modlitwa. Potrafi ona jednoczyć ze Słowem tego, kto nieprzerwanie się modli i jego dusza zostaje […]

więcej
asceza-walka-duchowa-modlitwa-4

ASCEZA CIAŁA, DUCHOWA WALKA I MODLITWA [CZ.4]

przez admin w dziale Filokalia

Nie odrzucajmy trudów ascezy cielesnej. Jak bowiem zboże wyrasta z ziemi, tak też z tego wysiłku powstaje duchowa radość i doświadczanie dóbr. Nie stawiajmy oporu sumieniu, które mówi nam o tym, co służy zbawieniu i wskazuje, jak postępować; nieustannie też przypomina o naszych zadaniach i obowiązkach. Czyni to zwłaszcza wówczas, gdy staje się oczyszczone za […]

więcej
o-modlitwie-ewagriusz-z-pontu

Najpiękniejsze fragmenty o modlitwie w dziełach Ewagriusza z Pontu

przez admin w dziale Filokalia

Zabiegaj o to, by w czasie modlitwy twój umysł był głuchy i niemy, a będziesz mógł się modlić. Kiedy nadejdzie pokusa lub jakaś przeciwność i albo rozdrażni cię, albo popchnie do gniewnego odwetu, albo wyrwie ci się jakiś okrzyk, wspomnij na modlitwę i na to, że będziesz z niej osądzony, a owo nieuporządkowane poruszenie w tobie […]

więcej
Słuchaj
Wybór z I tomu „Filokalii”
Możesz pomóc
Darowizna na rzecz projektu FILOKALIA

Kwota: PLN

Dołącz do nas
Praktyka modlitwy Jezusowej

Zapisz się do newslettera

Dołącz do grona zadowolonych subskrybentów i ciesz się z wartościowych tekstów o modlitwie serca. Na bieżąco będziemy informować o postępie prac nad pierwszym przekładem FILOKALII. W nagrodę otrzymasz darmowe E-BOOKI :)