Viewing posts from : Sierpień 2015
autorzy-filokalii-jan-z-karpatos

AUTORZY FILOKALII [CZ.8] – JAN Z KARPATOS

przez admin w dziale Filokalia

Cieszył się wielkim szacunkiem w tradycji ascetycznej, niekiedy okre­ślany jest jako „święty”. Jego żywot pozostaje jednak nieznany. Wia­domo jedynie, że był mnichem, następnie biskupem na niewielkiej wys­pie Karpatos, położonej na Morzu Śródziemnym między Kretą i Rodos. Utożsamia się go z Janem, który podpisał akta Soboru w Konstantynopolu z 680–681 roku.

więcej
maksym-wyznawca-autorzy-filokalii

AUTORZY FILOKALII [CZ.8] – ŚW. MAKSYM WYZNAWCA

przez admin w dziale Filokalia

Jest najwybitniejszym teologiem greckim VII wieku i jednym z największych w całej tradycji bizantyńskiej, związanym także z Kościołem zachodnim. Nazwany został „Wyznawcą”, nie tylko bowiem nauczał chrześcijańskich prawd, ale również cierpiał w ich obronie.

więcej
barsanufiusz-i-jan-autorzy-filokalii

AUTORZY FILOKALII [CZ.8] – ŚW. BARSANUFIUSZ I JAN Z GAZY

przez admin w dziale Filokalia

Barsanufiusz, pochodzący z Egiptu i jego uczeń Jan, zwany Prorokiem, żyli w pierwszej połowie VI wieku w klasztorze abby Seridosa, w Pa­lestynie w okolicach Gazy.

więcej
diadoch-z-fotyki-autorzy-filokalii

AUTORZY FILOKALII [CZ.7] – Diadoch z Fotyki

przez admin w dziale Filokalia

Wraz z Ewagriuszem i Pseudo-Makarym, należy do wielkich poprzedników bizantyńskiego hezychazmu. Był mnichem, następnie biskupem Fotyki, miasteczka w starożytnym Epirze, w dzisiejszej północnej Grecji. Uczestniczył w Soborze Chalcedońskim w 451 roku. Jest autorem – bardzo cenionych na Wschodzie – Stu rozdziałów o doskonałości oraz kilku mniejszych pism.

więcej
marek-eremita-autorzy-filokalia

AUTORZY FILOKALII [CZ.6] – św. Marek Eremita

przez admin w dziale Filokalia

Ważny wczesnochrześcijański autor ascetyczny, który pozostawił po sobie szereg traktatów. O jego życiu jednak nie wiadomo nic pewnego. Identyfikuje się go z Markiem, który był przełożonym klasztoru w Ancyrze w Azji Mniejszej w pierwszej połowie V wieku, później zaś – eremitą na Pustyni Judzkiej.

więcej
izajasz-pustelnik-autorzy-filokalii

AUTORZY FILOKALII [CZ.5] – Izajasz Pustelnik

przez admin w dziale Filokalia

Znany mnich egipski V wieku, pojawia się w apoftegmatach Ojców Pustyni, pomiędzy Agatonem, Pojmenem, Pafnucym, Sisoesem… Przebywał w kolonii monastycznej Sketis, założonej przez Makarego. W połowie V wieku przeniósł się do Palestyny i wiódł życie pustelnicze przy klasztorze koło Gazy. Tam zmarł około 490 roku.

więcej
autorzy-filokalii-jan-kasjan

AUTORZY FILOKALII [CZ.4] – św. Jan Kasjan

przez admin w dziale Filokalia

Jedyny autor łaciński włączony do Filokalii greckiej. Przez wiele lat żył wśród Ojców Pustyni w Egipcie. Około 415 roku przybył do Marsylii i założył tam klasztor, przyczyniając się do rozwoju życia monastycznego w Galii.

więcej
Słuchaj
Wybór z I tomu „Filokalii”
Możesz pomóc
Darowizna na rzecz projektu FILOKALIA

Kwota: PLN

Dołącz do nas
Praktyka modlitwy Jezusowej

Zapisz się do newslettera

Dołącz do grona zadowolonych subskrybentów i ciesz się z wartościowych tekstów o modlitwie serca. Na bieżąco będziemy informować o postępie prac nad pierwszym przekładem FILOKALII. W nagrodę otrzymasz darmowe E-BOOKI :)