• FILOKALIA, tom 1

  Filokalię otwiera tekst pseudo-Antoniego Wielkiego. Wydawałoby się, że wszystko jest na miejscu – oto rozpoczynamy duchową przygodę od lektury dzieła pierwszego mnicha. Wielu przed nami wierzyło, że tekst ten rzeczywiście wyszedł spod pióra (czy rylca) Antoniego, dziś jednak wiemy, iż prawdopodobnie mamy do czynienia z dziełem stoickim, filozoficzną zachętą do życia świadomego i cnotliwego. Czy zatem tekst ten winien być odrzucony?

  Planowana premiera – 2016 r.  więcej na temat tomu pierwszego
 • FILOKALIA, tom 2

  Kolejny tom Filokalii prowadzi nas dalej na Wschód, ku mnichom Pustyni Judzkiej i autorom syryjskim. W krąg monastycyzmu, który rozkwitał w klasztorach założonych przez świętego Sabę i jego naśladowców, wprowadza nas Teodor z Edessy, mnich z laury św. Saby w pobliżu Jerozolimy, potem zaś biskup Edessy.

  Planowana premiera – 2017 r.  Więcej na temat tomu drugiego
 • FILOKALIA, tom 3

  W trzecim tomie Filokalii znajdujemy teksty mało znane szerszemu odbiorcy, a jednocześnie prawdziwe perły chrześcijańskiej duchowości i ascetyki. U progu tego woluminu spotykamy się z Filoteuszem z Synaju, mnichem żyjącym prawdopodobnie między IX a XII stuleciem. Być może pełnił urząd przełożonego klasztoru Gorejącego Krzewu u stóp Synaju.

  Planowana premiera – 2018 r.  Więcej na temat tomu trzeciego
 • FILOKALIA, tom 4

  W czwartym tomie Filokalii spotykamy jednych z najwybitniejszych przedstawicieli duchowości hezychastycznej. Wśród nich jednego z trzech „Teologów” chrześcijańskiego Wschodu: świętego Symeona Nowego Teologa, żyjącego w X i XI w. bizantyjskiego mnicha. Jego zaszczytny tytuł w prawosławiu przysługuje tym, których uznano nie za wybitnych teoretyków, lecz praktyków życia chrześcijańskiego; to ci, którzy mówią o Bogu z bezpośredniego doświadczenia.

  Planowana premiera – 2019 r.  Więcej na temat tomu czwartego
 • FILOKALIA, tom 5

  Ostatni tom Filokalii każe nam powracać do niektórych autorów – znów mamy okazję spotkać się z Symeonem Nowym Teologiem czy też z Grzegorzem Synajskim. W tym woluminie Symeon analizuje temat wiary oraz przekazuje naukę, która szczególnie dziś jest wartościowa dla osób żyjących w świecie. Bowiem ten bizantyjski mnich przeczy ówczesnemu stereotypowi, jakoby zjednoczenie z Bogiem i doskonałość dostępne były jedynie tym, którzy usunęli się ze świata.

  Planowana premiera – 2020 r.  Więcej na temat tomu piątego
LAT trwania projektu
TOMÓW dzieła Filokalia
STRON DO TŁUMACZENIA

Wpłać darowiznę

Możesz nam pomóc finansowo wpłacając dowolną darowiznę na rzecz naszego projektu FILOKALIA

Więcej

Podziel się informacją

Prześlij swoim znajomym RADOSNĄ informację o naszym projekcie – podaj dalej…

Więcej

Warto przeczytać

Interesuje Cię temat MODLITWY SERCA? Zajrzyj do naszego zestawienia…

Więcej

filokalia-okladka

Filokalia to największa i najbardziej znana w duchowości wschodniej antologia pism ascetycznych. Obejmuje teksty autorów IV–XV wieku, niemal wyłącznie greckich i bizantyńskich, ale ważnych również dla kultury zachodniej. Dlatego zajmuje ważne miejsce w całej tradycji chrześcijańskiej.

Niniejszy tom zawiera fragmenty tej antologii, traktujące o modlitwie Jezusowej, zwanej też modlitwą serca lub modlitwą nieustanną. Jest to temat obszerny, wymaga uwzględnienia pełnego kontekstu modlitwy: jej ścisłych związków z ascezą i sakramentami, ze słowem Bożym i życiem wiary. Należy ufać, że takie ujęcie, właściwe dla Filokalii, pomoże czytelnikom nie tylko poznać oryginalną metodę nieustannej modlitwy, ale w ogóle lepiej i chętniej się modlić.

Prezentowany zbiór przeżywa obecnie prawdziwy renesans. Wpisuje się we współczesne zainteresowanie życiem duchowym, modlitwą i tradycjami ascetycznymi. Przybliża myśl chrześcijańskiego Wschodu, ma więc niewątpliwie także wymiar ekumeniczny. Wreszcie, wydaje się szczególnie potrzebny w momencie, gdy wielu ludzi poszukuje dalekowschodnich, hinduskich czy buddyjskich metod ascezy i medytacji, a nie poznaje własnego dziedzictwa duchowego.

Mimo że antologia ta powstała w środowisku mnichów, nie jest zarezerwowana dla zakonników, duchownych, mistyków czy specjalistów od duchowości. Przeznaczona jest dla wszystkich, którzy pragną prowadzić autentyczne życie wiary. Przybliża też sposoby modlitwy osobistej, którą można praktykować w każdych warunkach.

Prawdą jest, że istotę i sens modlitwy najlepiej zgłębiać, modląc się. Pożyteczne są także teksty na ten temat. Zresztą, niekiedy sama ich lektura, jeśli przybliża do Boga, nie tylko prowadzi do modlitwy, ale właściwie nią się staje.

Poczytaj

Jak żyć według Ojców Pustyni? Komentarze do wybranych apoftegmatów i wiele innych artykułów.

Więcej

Posłuchaj

Mądrość Ojców Pustyni w wersji audio. Ponad 1500 lat tradycji – usiądź i słuchaj apoftegmatów doświadczonych starców.

Więcej

Literatura

Ojcowie Pustyni znają wartość daru słowa. Przygotowaliśmy zestawienie literatury, która przyda się każdemu…

Więcej

LISTY STARCA Z WAAŁAMU [CZ.7] Teksty Świętych Ojców


Piszesz, że zmarniałaś i mało masz żarliwości, ażeby oderwać się od ziemi. Nie gorączkuj się, bądź zadowolona, że odczuwasz potrzebę dążenia do najważniejszego. Każdy posiada swój obraz życia. Dostosuj się do swojej sytuacji i znajdź sposób, aby wszystko było w imię Boga. Nie dąż do życia kontemplacyjnego, staraj się wieść życie czynne, mówiłem ci już przecież: […]

czytaj

„Filokalia” w wersji elektronicznej – po raz pierwszy w Polsce


Wydawnictwu Benedyktynów Tyniec udało się zrealizować swą zapowiedź sprzed paru tygodni: w ofercie naszej internetowej księgarni pojawił się nowy e-book książki dobrze znanej wielu z Was — „Filokalii”. Wiele osób śledzi prace prowadzone w ramach Projektu „Filokalia”, które zmierzają do opublikowania pierwszego pełnego polskiego tłumaczenia całej „Filokalii”. Jak pewnie pamiętacie, chodzi o antologię pism duchowych, […]

czytaj

Rekolekcje Oddychać Imieniem

Jednym z autorów, których teksty są ujęte w ramach Filokalii, jest Nicefor Pustelnik. Ten mnich napisał niegdyś: Jako stałe zajęcie i rozważanie miej to wezwanie: „Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną!”. Niech umysł nigdy w tym nie ustaje! To uchroni go od trosk i rozproszeń, uczyni nieuchwytnym i niedostępnym dla podszeptów szatana, nadto każdego dnia będzie go wznosić ku miłości i pragnieniu Boga. To nas przekonuje, że nauka modlitwy Jezusowej przynosi duchową korzyść tym, którzy się jej podejmują. Dlatego też opactwo tynieckie w tym roku rozpoczęło cykl rekolekcji poświęconych modlitwie Jezusowej; noszą one tytuł „Oddychać Imieniem”.

Rekolekcje prowadzi przełożony naszego klasztoru, ojciec opat Szymon Hiżycki. Ojciec Hiżycki podkreśla prostotę i głębię modlitwy Jezusowej, które sprawiają, że nie ma miejsca, sytuacji, stanu, zawodu, który uniemożliwiałby otrzymanie daru modlitwy nieustannej. Drogą do niej jest wierne i wytrwałe przyzywanie Imienia Jezus. Tej wytrwałości w modlitwie, pokrzepionej konferencjami opartymi na nauczaniu Ojców, uczą się uczestnicy naszych rekolekcji.

Patroni medialni