• FILOKALIA, tom 1

  Filokalię otwiera tekst pseudo-Antoniego Wielkiego. Wydawałoby się, że wszystko jest na miejscu – oto rozpoczynamy duchową przygodę od lektury dzieła pierwszego mnicha. Wielu przed nami wierzyło, że tekst ten rzeczywiście wyszedł spod pióra (czy rylca) Antoniego, dziś jednak wiemy, iż prawdopodobnie mamy do czynienia z dziełem stoickim, filozoficzną zachętą do życia świadomego i cnotliwego. Czy zatem tekst ten winien być odrzucony?

  Planowana premiera – 2017 / 2018 r.  więcej na temat tomu pierwszego
 • FILOKALIA, tom 2

  Kolejny tom Filokalii prowadzi nas dalej na Wschód, ku mnichom Pustyni Judzkiej i autorom syryjskim. W krąg monastycyzmu, który rozkwitał w klasztorach założonych przez świętego Sabę i jego naśladowców, wprowadza nas Teodor z Edessy, mnich z laury św. Saby w pobliżu Jerozolimy, potem zaś biskup Edessy.

  Planowana premiera – 2020 / 2021 r.  Więcej na temat tomu drugiego
 • FILOKALIA, tom 3

  W trzecim tomie Filokalii znajdujemy teksty mało znane szerszemu odbiorcy, a jednocześnie prawdziwe perły chrześcijańskiej duchowości i ascetyki. U progu tego woluminu spotykamy się z Filoteuszem z Synaju, mnichem żyjącym prawdopodobnie między IX a XII stuleciem. Być może pełnił urząd przełożonego klasztoru Gorejącego Krzewu u stóp Synaju.

  Planowana premiera – 2022 / 2023 r.  Więcej na temat tomu trzeciego
 • FILOKALIA, tom 4

  W czwartym tomie Filokalii spotykamy jednych z najwybitniejszych przedstawicieli duchowości hezychastycznej. Wśród nich jednego z trzech „Teologów” chrześcijańskiego Wschodu: świętego Symeona Nowego Teologa, żyjącego w X i XI w. bizantyjskiego mnicha. Jego zaszczytny tytuł w prawosławiu przysługuje tym, których uznano nie za wybitnych teoretyków, lecz praktyków życia chrześcijańskiego; to ci, którzy mówią o Bogu z bezpośredniego doświadczenia.

  Planowana premiera – 2024 / 2025 r.  Więcej na temat tomu czwartego
 • FILOKALIA, tom 5

  Ostatni tom Filokalii każe nam powracać do niektórych autorów – znów mamy okazję spotkać się z Symeonem Nowym Teologiem czy też z Grzegorzem Synajskim. W tym woluminie Symeon analizuje temat wiary oraz przekazuje naukę, która szczególnie dziś jest wartościowa dla osób żyjących w świecie. Bowiem ten bizantyjski mnich przeczy ówczesnemu stereotypowi, jakoby zjednoczenie z Bogiem i doskonałość dostępne były jedynie tym, którzy usunęli się ze świata.

  Planowana premiera – 2026 / 2027 r.  Więcej na temat tomu piątego
LAT trwania projektu
TOMÓW dzieła Filokalia
STRON DO TŁUMACZENIA

Wpłać darowiznę

Możesz nam pomóc finansowo wpłacając dowolną darowiznę na rzecz naszego projektu FILOKALIA

Więcej

Podziel się informacją

Prześlij swoim znajomym RADOSNĄ informację o naszym projekcie – podaj dalej…

Więcej

Warto przeczytać

Interesuje Cię temat MODLITWY SERCA? Zajrzyj do naszego zestawienia…

Więcej

wybor_z_filokalii_pseudo_antoni_wielki_izajasz_anachoreta_5

Oddajemy do rąk Czytelników teksty autorstwa Pseudo-Antoniego Wielkiego i Izajasza Anachorety. Niniejszy tom to owoc rozpoczętego procesu całościowego, pierwszego w Polsce tłumaczenia Filokalii, antologii pism duchowych (IV – XV wiek) zredagowanej w XVIII w. przez św. Makarego z Koryntu i św. Nikodema Hagiorytę.

Pod imieniem Pseudo-Antoniego Wielkiego Filokalia przekazuje nam tekst jakiegoś nieznanego starożytnego filozofa, oczytanego w tekstach stoickich i platońskich. Tematami, które interesują autora są opatrzność, umysł, rozum, przeciwstawienie duszy rozumnej i nierozumna, cnota i praktyka.

Izajasz Anachoreta (V wiek) z kolei to spadkobierca Ojców Pustyni. Zasadniczy temat cytowanego w Filokalii fragmentu to próba odpowiedzi na pytanie w jaki sposób należy chronić i oczyszczać swój umysł, jaka jest rola gniewu, sumienia, wewnętrznej modlitwy. Izajasz proponuje podjęcie dzieła czujności (nepsis), straży serca, która stanie się w biegiem czasu istotnym elementem nauki o modlitwie Jezusowej.

Jak sternicy prowadząc statek korzystają z pomocy oka, aby nie osiąść na jakiejś podmorskiej czy przybrzeżnej skale, tak i ci, którzy pragną wieść cnotliwe życie, niech starannie rozważają, co powinni czynić, a czego unikać. I niech sądzą, wycinając z duszy niegodziwe myśli, że prawdziwe i boskie prawa są dla nich korzystne (Pseudo-Antoni Wielki)

Niech twoje serce nie cieszy się, ilekroć stawisz czoła wrogości i spostrzeżesz, że osłabiona ucieka do tyłu, ponieważ zło duchów jest za nimi. Przygotowują one bój gorszy od tego pierwszego, zachowują go poza miastem i rozkazują mu się nie ruszać. Kiedy się przeciwstawiasz, wychodząc im naprzeciw, uciekają sprzed twojego oblicza w słabości. Gdy natomiast wywyższy się twoje serce, ponieważ je przepędziłeś, oraz porzucisz miasto, jedne powstaną z tyłu, inne staną z przodu, a nieszczęsna dusza pozostanie między nimi, bez drogi ucieczki . Miastem jest modlitwa, przeciwstawieniem się jest odparcie demona w Jezusie Chrystusie, a podstawa to gwałtowność. (Izajasz Anachoreta)

Poczytaj

Jak żyć według Ojców Pustyni? Komentarze do wybranych apoftegmatów i wiele innych artykułów.

Więcej

Posłuchaj

Mądrość Ojców Pustyni w wersji audio. Ponad 1500 lat tradycji – usiądź i słuchaj apoftegmatów doświadczonych starców.

Więcej

Literatura

Ojcowie Pustyni znają wartość daru słowa. Przygotowaliśmy zestawienie literatury, która przyda się każdemu…

Więcej

Ogrom przekazu… Zrozumieć św. Hezychiusza z Synaju


Pierwsze pytanie, które zadaję studentom po lekturze jakiegokolwiek tekstu starożytnego lub średniowiecznego, brzmi: jak wrażenia? Często, gdy omawiamy teksty podwyższonego ryzyka, takie jak Teogonia Hezjoda, przeczuwając odpowiedzi, wyprzedzam je, zadając pytanie w zmodyfikowanej formie: jak wrażenia i dlaczego złe? Następnie próbujemy wspólnie ustalić, dlaczego tekst nie przypadł studentom do gustu. Jest to zadanie trudniejsze, niż […]

czytaj

Jak czytać „Filokalię”?


Dzieła, które odcisnęły swoje piętno w duszach ludzkich, wymagają studiowania. Tym bardziej „Filokalia”, dzieło podwójnie ważne: z jednej strony jako przykład nieustannego powrotu do źródeł (pamiętajmy, że jej twórcy redagowali ją w XVIII w., a posługiwali się tekstami powstałymi między IV a XIV w.), a z drugiej jako twardy dowód, że nawet pośród wielkiego zamętu, […]

czytaj

Rekolekcje Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa

Jednym z autorów, których teksty są ujęte w ramach Filokalii, jest Nicefor Pustelnik. Ten mnich napisał niegdyś: Jako stałe zajęcie i rozważanie miej to wezwanie: „Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną!”. Niech umysł nigdy w tym nie ustaje! To uchroni go od trosk i rozproszeń, uczyni nieuchwytnym i niedostępnym dla podszeptów szatana, nadto każdego dnia będzie go wznosić ku miłości i pragnieniu Boga. To nas przekonuje, że nauka modlitwy Jezusowej przynosi duchową korzyść tym, którzy się jej podejmują. Dlatego też opactwo tynieckie rozpoczęło cykl rekolekcji poświęconych modlitwie Jezusowej; noszą one tytuł „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa”.

Patroni medialni